ระบบรักษาความปลอดภัยร้านค้า / สำนักงาน

You are here:
โซลูชั่นบ้านโรงงาน/โกดังธนาคารสนามบินโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านค้า/สำนักงานศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประตูอัตโนมัติระบบอัตโนมัติในโรงงาน

แนะนำ

ที่ร้านค้าและสำนักงานมีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยสิ่งของ หรือ ข้อมูลในช่วงเวลากลางคืนหลังเวลาทำการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตู้เซฟ คอมพิวเตอร์ และสถานที่สำหรับเก็บของมีค่า เช่น ร้านทอง ฯลฯ มักจะตกเป็นเป้าหมาย และเจ้าของร้านค้า / สำนักงาน อาจจะได้รับความเสียหาย มีหลากหลายวิธีที่โจรบุกรุกเข้ามา เช่น ประตู หลังคา และหน้าต่าง ออพเท็ค มีเซนเซอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันทางเข้าต่างๆ

โซลูชั่น

Case studies