ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์เก็บข้อมูล

You are here:
โซลูชั่นบ้านโรงงาน/โกดังธนาคารสนามบินโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านค้า/สำนักงานศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประตูอัตโนมัติระบบอัตโนมัติในโรงงาน

แนะนำ

ศูนย์เก็บข้อมูลเป็นสถานที่ที่จัดเก็บโครงสร้างพื้นฐานไอที และข้อมูลจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์เก็บข้อมูลมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลลูกค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา หากข้อมูลถูกขโมยหรืออาจรบกวนทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย และสูญเสียความไว้วางใจจาก บริษัท จากลูกค้า มีหลายวิธีที่ขโมยเข้ามาจากด้านบนเพดาน หรือใต้พื้นในบางกรณี ออพเท็ค มีเซนเซอร์ และระบบความปลอดภัยที่ใช้ในการป้องกันจุดเข้าต่างๆเพื่อแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมได้ทันที

โซลูชั่น

กรณีศึกษา