มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด เช่น สัตว์ขนาดเล็ก ผ้าม่านที่แกว่งไปมา และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เมื่อสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นบางกรณีจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าของสถานที่ ที่ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้นควรลดจำนวนสัญญาณแจ้งเตือนที่ผิดพลาดให้มากที่สุด
เซนเซอร์ภายในของ ออพเท็ค สามารถป้องกันการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดดังกล่าวได้ด้วยเทคโนโลยีออปติคอลที่เป็นเอกลักษณ์ เซนเซอร์จะจับร่างกายทั้งหมดของมนุษย์และสัญญาณแจ้งเตือนจะถูกกระตุ้นด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิที่น้อยที่สุดระหว่างร่างกายของมนุษย์ และอุณหภูมิของพื้นหลัง

เซนเซอสำหรับเชิงพาณิชย์เซนเซอร์สำหรับที่อยู่อาศัยเซนเซอร์สำหรับภายนอกอาคารเซนเซอร์สำหรับภายในอาคารระบบเตือนภัย

CDX-DAM-X5

 • PIR/MICROWAVE DETECTOR
 • ● ตรวจจับแบบม่านรัศมี 85° ระยะ 15 เมตร x 15 เมตร
 • ● เทคโนโลยี Digital quad zone logic
 • ● ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกพยายามบดบังเลนส์เซนเซอร์
 • ● ผ่านมาตรฐาน EN50131-2-4, Grade 3
Read more

CX-702

 • LONG RANGE PIR DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านรัศมีกว้าง 85 องศา 21 เมตร x 21 เมตร
 • ● เพิ่มการตรวจจับระยะไกล (Long range) 45 เมตร x 2.4 เมตร
 • ● เทคโนโลยีประมวลผลแบบ Multi-focus เพิ่มความสามารถในการตรวจจับ
 • ● ลดการแจ้งผิดพลาดจากแสงสว่าง เช่น ไฟหน้ารถ หรือแสงแดด หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
 • ● เลนส์ได้รับการออกแบบอย่างดี ป้องกันแมลงเข้ามาทำความเสียหายภายในเซนเซอร์
Read more

CX-702RSC

 • LONG RANGE PIR DETECTOR BATTERY OPERATED
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านรัศมีกว้าง 85 องศา 21 เมตร x 21 เมตร
 • ● เพิ่มการตรวจจับระยะไกล (Long range) 45 เมตร x 2.4 เมตร
 • ● อุปกรณ์ไร้สาย ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
 • ● เทคโนโลยีประมวลผลแบบ Multi-focus เพิ่มความสามารถในการตรวจจับ
 • ● ลดการแจ้งผิดพลาดจากแสงสว่าง เช่น ไฟหน้ารถ หรือแสงแดด หรืออุณหภมูิเปลี่ยนแปลง
Read more

EX-35R

 • LOW CURRENT BATTERY OPERATED PIR DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านรัศมีกว้าง 85 องศา 11 เมตร x 11 เมตร
 • ● การตรวจจับระยะไกล (Long range) 17 เมตร x 1.7 เมตร
 • ● อุปกรณ์ไร้สาย ใช้พลังจากถ่าน/แบตเตอรี่
 • ● ปรับการใช้งานได้หลากหลาย ระยะตรวจจับมุมกว้างและระยะไกล
 • ● สามารถปรับรูปแบบการตรวจจับ (Multilevel & Pet Alley)
Read more

EX-35T

 • PIR DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านรัศมีกว้าง 85 องศา 11 เมตร x 11 เมตร
 • ● การตรวจจับระยะไกล (Long range) 17 เมตร x 1.7 เมตร
 • ● ปรับการใช้งานได้หลากหลาย ระยะตรวจจับมุมกว้างและระยะไกล
 • ● สามารถปรับรูปแบบการตรวจจับ (Multilevel & Pet Alley)
Read more

FLX-A-AM

 • เซนเซอร์ PIR ตรวจจับผู้บุกรุกภายใน เกรด 3
 • ● เซนเซอร์ PIR เกรด 3 รุ่นเดินสายสำหรับภายในอาคาร พร้อมเลนส์สามารถปรับหมุนได้
 • ● การตรวจจับมุมกว้างระยะ 15 ม. การตรวจจับมุมแคบระยะ 24 ม
 • ● ความไวการตรวจจับสูงเพื่อประสิทธิภาพการตรวจจับที่ดีขึ้น
 • ● ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกพยายามบดบังเลนส์เซนเซอร์ (IR Antimasking)
 • ● โซนการตรวจจับใต้เซนเซอร์
Read more

FLX-A-DAM

 • เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกภายในแบบ 2 เทคโนโลยี PIR+MICROWAVE เกรด 3
 • ● เซนเซอร์เกรด3 รุ่นเดินสายสำหรับภายในอาคาร เทคโนโลยีคู่ (PIR+Microwave) พร้อมเลนส์สามารถปรับหมุนได้
 • ● การตรวจจับมุมกว้างระยะ15 ม. , การตรวจจับมุมแคบระยะ 24 ม.(ใช้ได้เฉพาะ PIR )
 • ● ความไวการตรวจจับสูงเพื่อประสิทธิภาพการตรวจจับที่ดีขึ้น
 • ● ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกพยายามบดบังเลนส์เซนเซอร์ (IR Antimasking)
 • ● โซนการตรวจจับใต้เซนเซอร์
Read more

FLX-P-DT

 • FlipX Professional Series.
 • ● เทคโนโลยี เกรด 2 ติดตั้งพื้นที่ร่มแบบเดินสาย (PIR + ไมโครเวฟ) พร้อมเลนส์แบบหมุนได้
 • ● การตรวจจับแบบกว้างสูงสุด 15 เมตร 85 องศา, การตรวจจับแบบแคบสูงสุด 24 เมตร (PIR เท่านั้น ) (PIR only)
 • ● ฉนวนป้องกันตัวนำไฟฟ้าสองชั้น สำหรับการป้องกันแสงที่มองเห็น / RFI
 • ● ปรับระดับความสูงได้ 2 – 3 เมตร
Read more

FLX-P-ST

 • FlipX Professional Series.
 • ● เป็นระบบเดินสายในสถานทีในร่ม PIR เกรด 2 พร้อมเลนส์หมุนได้
 • ● การตรวจจับที่กว้างถึง 15เมตร 85 องศา,การตรวจจับที่แคบสูงสุด 24เมตร
 • ● ฉนวนป้องกันตัวนำไฟฟ้าสองชั้น สำหรับการป้องกันแสงที่มองเห็น / RFI
 • ● ปรับระดับความสูงได้ 2 – 3 เมตร
Read more

FLX-S-DT

 • เซนเซอร์ตรวจจับผู้บุกรุกภายในแบบ 2 เทคโนโลยี PIR+MICROWAVE เกรด 2
 • ● แบบเดินสาย / 2 เทคโนโลยี (PIR + ไมโครเวฟ)
 • ● เลนส์ Rotatable เพื่อให้การตรวจจับกว้าง 12 เมตร หรือ ปรับเลนส์เป็นมุมแคบ ระยะการตรวจจับ 18 เมตร
 • ● ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงด้วย pyroelectric แบบใหม่
 • ● เกรด 2
 • ● ความสูงการติดตั้ง  2–3 เมตร
Read more

FLX-S-ST

 • เซนเซอร์ PIR ตรวจจับผู้บุกรุกภายใน เกรด 2
 • ● แบบเดินสาย PIR
 • ● เลนส์ Ratable เพื่อให้การตรวจจับกว้าง 12 เมตร หรือ ปรับเลนส์เป็นมุมแคบ ระยะการตรวจจับ 18 เมตร
 • ● ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงด้วย pyroelectric แบบใหม่
 • ● เกรด 2
 • ● ความสูงการติดตั้ง  2–3 เมตร
Read more

FMX-DT-X5

 • PIR MICROWAVE COMBINATION DETECTOR
 • ● ตรวจจับแบบม่านรัศมี 85° ระยะ 15 เมตร x 15 เมตร
 • ● เทคโนโลยี Digital quad zone logic
 • ● Silent output
 • ● ผ่านมาตรฐาน EN50131-2-4
Read more

FX-360

 • 360° CEILING-MOUNT PIR DETECTOR
 • ● การตรวจจับแบบ 360°
 • ● ระยะตรวจจับ 8 เมตร/ 10 เมตร/ 12 เมตร ขึ้นอยู่กับความสูงในการติดตั้ง
 • ● ออกแบบโดยใช้โครงสร้าง Spherical Lens
 • ● ลดการแจ้งเตือนพลาดจาก คลื่นวิทยุ RFI อุณภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลง
Read more

FX-40D

 • PASSIVE INFRARED DETECTOR
 • ● ตรวจจับแบบม่านรัศมี 85° ระยะ 12 เมตร x 12 เมตร
 • ● เพิ่มความสามารถในการตรวจจับ สำหรับพื้นที่ที่อาจมีจุดอับเกิดขึ้น
 • ● ลดการเกิด False alarm จากคลื่นวิทยุ RFI แสงแดดและอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • ● สามารถเพิ่มฟังก์ชันการตรวจจับแบบระยะไกลเพียงเปลี่ยนเป็นเลนส์รุ่น FL-60N
Read more

MX-40QZ

 • PIR/MICROWAVE COMBINATION DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับ 12 เมตร x 12 เมตร มุมกว้าง 85°
 • ● เทคโนโลยีตรวจจับแบบคู่ PIR และ Microwave
 • ● ฟังก์ชันแยกแยะขนาดคนและสัตว์เลี้ยง Patented quad zone logic
 • ● กระจายลำแสงเซนเซอร์ได้มากขึ้นด้วยเลนส์ชนิด Spherical
 • ● เทคโนโลยีป้องกันการรบกวนกันของสัญญาณ (Anti cross-talk)
Read more

MX-50QZ

 • PIR/MICROWAVE COMBINATION DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับ 15 เมตร x 15 เมตร มุมกว้าง 85°
 • ● เทคโนโลยีตรวจจับแบบคู่ PIR และ Microwave
 • ● ฟังก์ชันแยกแยะขนาดคนและสัตว์เลี้ยง Patented quad zone logic
 • ● กระจายลำแสงเซนเซอร์ได้มากขึ้นด้วยเลนส์ชนิด Spherical
 • ● เทคโนโลยีป้องกันการรบกวนกันของสัญญาณ (Anti cross-talk)
Read more

RLS-2020A (Indoor/Outdoor)

LASER SCAN DETECTOR

 • พื้นที่ในการตรวจจับ 20 ม. x 20 ม., 95 องศา
 • โหมดตรวจับแนวตั้งและแนวนอน
 • ความละเอียดในการตรวจจับสูงทุกสภาพแวดล้อม ทั้งภายในร่มและกลางแจ้ง
 • แสดงผลเป็นแผนที่ หน้าจอ
 • ใช้งานง่ายเพียงต่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 • IP66
Read more

RLS-2020I (Indoor only)

 • LASER SCAN DETECTOR
 • ● พื้นที่ตรวจจับระยะ 20 เมตร x 20 เมตร มุมกว้าง 95 องศา
 • ● สามารถปรับโหมดการตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
 • ● ปรับมุมมองในการใช้งานได้หลายรูปแบบ (Multi-angle Adjustment Shell Structure)
 • ● ระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพื่อการวิเคราะห์และตรวจจับที่แม่นยำที่สุด
 • ● ใช้สำหรับการติดตั้งภายในอาคาร
 • ● IP66
Read more

RLS-2020S (Indoor/Outdoor)

 • LASER SCAN DETECTOR
 • ● พื้นที่ตรวจจับระยะ 20 เมตร x 20 เมตร มุมกว้าง 95 องศา
 • ● สามารถปรับโหมดการตรวจจับได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
 • ● ปรับมุมมองในการใช้งานได้หลายรูปแบบ (Multi-angle Adjustment Shell Structure)
 • ● ระบบประมวลผลอัจฉริยะ เพื่อการวิเคราะห์และตรวจจับที่แม่นยำที่สุด
 • ● ใช้สำหรับการติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ● IP66
Read more

RLS-2020V (Indoor/Outdoor)

LASER SCAN DETECTOR

 • พื้นที่ตรวจจับ 20m x 20เมตร, 95 องศา
 • โหมดตรวจจับแนวตั้งและแนวนอน
 • ความละเอียดในการตรวจจับสูงทุกสภาพแวดล้อม ทั้งภายในร่มและกลางแจ้ง
 • ร่วมกับกล้อง FHD IR
 • ฟังก์ชั่นบันทึกด้วยกล้อง
 • แสดงผลเป็นแผนที่ หน้าจอ
 • ใช้งานง่ายเพียงต่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 • การปรับ IR อัตโนมัติ
 • IP66
Read more

RLS-3060V

 • Laser Scan Detector
 • ● 30m x 60m detection area
 • ● Vertical and horizontal detection mode
 • ● High detection resolution: 0.25°
 • ● Log function with camera
 • ● Setting by internet browser
 • ● IP66
Read more

RLS-50100V

 • Laser Scan Detector
 • ● 50m x 100m detection area
 • ● Vertical and horizontal detection mode
 • ● High detection resolution: 0.125°
 • ● Log function with camera
 • ● Setting by internet browser
 • ● IP66
Read more

RXC-DT-X5

 • BATTERY OPERATED WIDE ANGLE OUTDOOR & INDOOR PIR/MICROWAVE COMBINATION DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านลำแสง 12 เมตร x 12 เมตร มุม 85°
 • ● เทคโนโลยี Digital quad zone logic
 • ● หมดกังวลเรื่อง False Alarm จากสัตว์ขนาดเล็ก อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมภายในเปลี่ยนแปลง
 • ● ได้รับการออกแบบตัวเลนส์อย่างดี ป้องกันแมลงเกาะหน้าเลนส์และเข้าไปทำลายแผงวงจร
 • ● ผ่านมาตรฐาน EN50131-2-4
Read more

RXC-RDT-X5

 • BATTERY OPERATED INDOOR PIR/MICROWAVE DUAL-TECH DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านลำแสง 12 เมตร x 12 เมตร มุม 85°
 • ● ทำงานด้วยระบบไร้สาย พร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับการเก็บอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
 • ● ระบบประมวลผลดิจิตอลอัจฉริยะ (Core platform)
 • ● ได้รับการวิจัยพัฒนาให้ส่งสัญญาณแม่นยำมากที่สุด
 • ● ลดการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสัตว์เลี้ยงและสัตว์ขนาดเล็ก
Read more

RXC-RST

 • BATTERY OPERATED INDOOR PIR DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านลำแสง 12 เมตร x 12 เมตร มุม 85°
 • ● ทำงานด้วยระบบไร้สาย พร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับการเก็บอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
 • ● ระบบประมวลผลดิจิตอลอัจฉริยะ (Core platform)
 • ● ลดการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสัตว์เลี้ยงและสัตว์ขนาดเล็ก
 • ● อายุการใช้งานนานสูงสุดห้าปีด้วยถ่าน CR2
Read more

RXC-ST

 • INDOOR PIR DETECTOR
 • ● ระยะตรวจจับแบบม่านลำแสง 12 เมตร x 12 เมตร มุม 85°
 • ● เทคโนโลยี Digital quad zone logic แยกแยะบุคคลและสัตว์เลี้ยง
 • ● ได้รับการออกแบบตัวเลนส์อย่างดี (Advanced sealed optics) ป้องกันแมลงเกาะหน้าเลนส์และเข้าไปทำลายแผงวงจร
 • ● ฟังก์ชันปรับสัญญาณอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิในห้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
 • ● ผ่านมาตรฐาน EN50131-2-2

 

Read more

SX-360Z

 • 360° CEILING-MOUNT INDOOR PIR DETECTOR
 • ● ติดตั้งบนฝ้าเพดาน ระยะตรวจจับ 18 เมตร มุมกว้าง
 • ● ลดอัตราการแจ้งเตือนพลาดจากสภาพแวดล้อมต่างๆ
 • ● ลำแสงตรวจจับความหนาแน่นสูง (276 โซน)
 • ● เพิ่มความสามารถในตรวจจับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ● ฟังก์ชัน Zoom สามารถปรับรูปแบบการตรวจจับ
Read more

AP-20NB

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR ติดตั้งที่เพดาน ภายในอาคาร

 • รุ่นแบบมีสาย
 • การตรวจจับแนวตรงแบบม่าน
 • ออกแบบกะทัดรัด
 • ระดับความไวในการตรวจจับ : สูง ปานกลาง และต่ำ
 • เลือกรูปแบบการติดตั้งเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว (ตัวยึดเพดานหรือตัวยึดผนัง)
 • ป้องกันการงัดแงะ
Read more

AP-20NBR

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR ติดตั้งที่เพดาน ภายในอาคาร (ใช้แบตเตอรี่)

 • การตรวจจับแนวตรงแบบม่าน
 • การออกแบบกะทัดรัด
 • ระดับความไวในการตรวจจับ : สูง ปานกลาง และ ต่ำ
 • เลือกรูปแบบการติดตั้งเพื่อจับความเคลื่อนไหว (ตัวยึดเพดานหรือตัวยึดผนัง)
 • ป้องกันการงัดแงะ
 • ตั้งเวลาประหยัดแบตเตอรี่
Read more

AP-360B

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR ติดตั้งที่เพดาน ภายในอาคาร

 • รุ่นแบบมีสาย
 • สามารถตรวจจับบริเวณพื้นที่โดยรอบ 360 องศา
 • การออกแบบที่กะทัดรัด
 • ระดับความไวในการตรวจจับ : สูง ปานกลาง และ ต่ำ
 • ป้องกันการงัดแงะ
 • รุ่นที่มีการควบคุมไฟ ( AP-360B เท่านั้น)
Read more

AP-360BR

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR ติดตั้งที่เพดาน ภายในอาคาร ( ใช้แบตเตอรี่ )

 • สามารถตรวจจับบริเวณพื้นที่โดยรอบ 360 องศา
 • การออกแบบที่กะทัดรัด
 • ระดับความไวในการตรวจจับ : สูง ปานกลาง และ ต่ำ
 • ป้องกันการงัดแงะ
 • ตั้งเวลาประหยัดแบตเตอรี่
Read more