ระบบป้องกันผู้บุกรุก

Proactive Video Monitoring

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีตัวเลือกที่มีทั้งประสิทธิภาพและราคาประหยัดสำหรับการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินให้เลือกใช้มากขึ้น ระบบ Proactive Video Monitoring (PVM) ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่ในวงการกล้องวงจรปิด เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากระบบรักษาความปลอดภัยแบบ “Reactive” สู่ระบบแบบ “Proactive”

แม้กล้องวงจรปิด (CCTV) จะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่บ้านพัก โรงงาน คลังสินค้า ไปจนถึงสถานประกอบการต่างๆ แต่ระบบกล้องวงจรปิดนั้นทำได้เพียง “บันทึกภาพ” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
ระบบ Proactive Video Monitoring สามารถใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดภายนอกและภายในอาคารทำงานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยสัญญาณกันขโมยจะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในห้องควบคุมทันทีเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดที่เชื่อมโยงกับเซนเซอร์ สามารถเปิดกล้องวงจรปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือจากแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ทำให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่รับทราบและรับมือกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

Reactive Video Monitoring (ระบบกล้องวงจรปิดแบบเดิม)

กล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรก ถึงแม้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการย้อนดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังภาพ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” แต่ไม่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย ระบบนี้เน้นการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุ ไม่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้จึงอาจไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ระบบกล้องวงจรปิดจะบันทึกข้อมูลเหตุการณ์จำนวนมหาศาลไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์โดยไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญ สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการดำเนินการด้านความปลอดภัยเมื่อมีผู้บุกรุกซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและธุรกิจของคุณ
ระบบรักษาความปลอดภัยมีจุดประสงค์หลักในการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมาโดยตลอด แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบกล้องวงจรปิดแบบเดิม ซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุนั้นอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาได้

ปัญหาโดยทั่วไปของกล้องวงจรปิดในบ้าน

 • ความสำคัญของกล้องวงจรปิดในบ้านลดลงหลังจากติดตั้งเพียงไม่กี่เดือน
  เมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้าน ในช่วงแรกผู้ใช้หมั่นเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภายในบ้านบ่อยครั้ง แต่หลังจากผ่านไปไม่นานกลับลดความถี่ในการเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบเพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือน
 • การแจ้งเตือนผิดพลาดอันเกิดจากระบบวิเคราะห์ภาพของกล้องวงจรปิด
  กล้องวงจรปิดในบ้านบางรุ่นมีระบบแจ้งเตือนเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหว แต่บางครั้งการแจ้งเตือนเหล่านี้อาจเกิดจากไฟหน้ารถยนต์ แมว นก แมลง หรือเงาจากใบไม้หรือกิ่งไม้ที่แกว่งไปมา สิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นผลให้ผู้ใช้เพิกเฉยต่อการเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบเมื่อมีการแจ้งเตือน

ปัญหาโดยทั่วไปของกล้องวงจรปิดในโรงงาน/สถานประกอบการต่างๆ

 • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  การติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าดูจอภาพตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แม้จะดูมีประสิทธิภาพแต่แท้จริงแล้วอาจเต็มไปด้วยข้อจำกัดและอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเนื่องจากการเฝ้าดูจอภาพเป็นเวลานานย่อมเกิดความเมื่อยล้าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาพซึ่งมีโอกาสพลาดหรือมองข้ามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
 • ภาพวิดีโอตอนกลางคืนขาดความคมชัด
  กล้องวงจรปิดภายนอกมักประสบปัญหาภาพไม่ชัดโดยเฉพาะเวลากลางคืน ส่งผลให้ไม่สามารถระบุตัวตนผู้บุกรุกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงน้อยและมืดเกินกว่าจะมองเห็นได้ชัด
 • การแจ้งเตือนผิดพลาดอันเกิดจากการตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล้องวงจรปิด
  กล้องวงจรปิดบางรุ่นอาจไม่เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารเนื่องจากมีข้อจำกัดที่อาจทำให้เกิดสัญญาณเตือนผิดพลาดบ่อยครั้งและอาจลดประสิทธิภาพลงโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือในสภาวะที่สภาพอากาศเลวร้าย

Benefit of Proactive Video Monioring

 • null
  Immediate response to threats: PVM detects intruders in real time and notifies house owners or facility security operators. Additionally, a sensor trigger can be used to immediately sound a siren to threaten the intruder.
 • null
  Faster threat response: House owners and security operators can visually review camera footage when an alarm is triggered, allowing them to instantly understand what is happening and make decisions how to respond. This can reduce their judgment and response time.
 • null
  Cost cutting: By replacing some of the security guards monitoring the site with sensors, fixed costs for security guards can be reduced. This hibrid security provides you long-term cost efficiency.
 • null
  Further utilization of surveillance cameras: Surveillance camera systems that were not fully utilized just for recording can be upgraded to damage and crime prevention (real-time response).
 • null
  Prevents threats from being missed: Sensors are protecting 24 hours a day, allowing surveillance operators to detect intruders much more efficiently and accurately than by simply looking at multiple surveillance cameras without sensors. This helps prevent threats from being overlooked. It also reduces the workload of monitoring operators.

  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบุกรุกระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Reactive และ Proactive

  (1) บ้านพักอาศัย

  Reactive (ก่อน)

  Proactive (หลัง)

  (2) โรงงาน/ คลังสินค้า/ สถานประกอบการต่างๆ

  Reactive (ก่อน)

  Proactive (หลัง)

  ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Proactive Video Monitoring และ Reactive Video Monitoring

  โดยสามารถเปรียบเทียบระหว่าง Proactive Video Monitoring และ Reactive Video Monitoringได้ดังนี้

  Proactive
  Reactive (ระบบกล้องวงจรปิดแบบเดิม)
  มีหลักฐานสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  ป้องกันอาชญากรรม
  การตอบสนองแบบเรียลไทม์
  การตรวจจับสิ่งผิดปกติ เซนเซอร์ตรวจจับอัตโนมัติ การตรวจสอบด้วยสายตา
  แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  แจ้งเตือนด้วยไฟแฟลชจากไซเรนหรือแสดงภาพเหตุการณ์บนหน้าจอ monitor
  ส่งการแจ้งเตือนพร้อมวิดีโอสั้นๆ รวมถึงการบันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้า
  ตรวจจับและหยุดการบุกรุกด้วยการส่งเสียงไซเรนหรือส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
  ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  การประเมินต้นทุนและประสิทธิภาพ
  ต้นทุนสูงกว่าแบบ Reactive แต่สามารถลดความเสี่ยงต่อความเสียหายและคุ้มค่าในระยะยาว

  ต้นทุนต่ำ แต่การลงทุนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยที่แท้จริง
  ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพต่ำ

  โซลูชัน Proactive Video Monitoring ของ OPTEX

  โซลูชัน Proactive Video Monitoring ของ OPTEX ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของคุณไปอีกขั้น ด้วยการทำงานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการและบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (VMS), เครื่องบันทึกภาพ (NVR) ฯลฯได้อย่างง่ายดาย
  ระบบ Proactive Video Monitoring จาก OPTEX สามารถใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดภายนอกและภายในอาคาร โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของ OPTEX เป็นตัวกระตุ้นซึ่งสามารถปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการและสถานที่ของคุณ OPTEX จึงขอนำเสนอโซลูชันให้เหมาะสมกับแต่ละสถานที่ดังต่อไปนี้

  null

  สำหรับบ้านพักอาศัย

  ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ช่วยแจ้งเตือนคุณเมื่อมีผู้บุกรุก/ บุคคลต้องสงสัยในบริเวณบ้านของคุณและช่วยให้คุณเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบภาพได้แบบเรียลไทม์

  null

  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ

  ระบบกล้องวงจรปิดแบบ PVM ที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในโรงงาน คลังสินค้า และสถานประกอบการขนาดเล็ก ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อทราบการแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและธุรกิจของคุณ

  null

  สถานที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยระดับสูง

  เซนเซอร์ OPTEX สามารถทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด (VMS) ผ่านโปรโตคอล ONVIF หรือ REDWALL Event Codes ซึ่งรองรับ VMS ยอดนิยมมากมาย ด้วยคุณสมบัตินี้ ระบบสัญญาณกันขโมยของ OPTEX จึงเหมาะสำหรับติดตั้งในสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สนามบิน โรงไฟฟ้า และศูนย์ข้อมูล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

  ข้อดีสำหรับการใช้โซลูชัน Proactive Video Monitoring ของ OPTEX

  • null
   ระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
   OPTEX เป็นผู้นำระดับโลกด้านเซนเซอร์ความปลอดภัยมากว่า 45 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายพันรายทั่วโลกและได้รับการจัดอันดับเป็นผู้จำหน่ายสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก (อ้างอิง: asmag.com, 2023 Security Top 50 Industry Report) ด้วยระบบที่เชื่อถือได้สูงช่วยให้ช่วยให้ชีวิตประจำวันและการดำเนินงานมีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
  • null
   สัญญาณกันขโมยภายนอก
   สัญญาณกันขโมยภายนอกเหมาะสำหรับการปกป้องรอบตัวอาคาร (โซน A) และบริเวณทางเข้า, หน้าต่าง, สวนหย่อม (โซน B) ช่วยให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้ก่อนที่จะเข้าถึงตัวอาคาร ช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
   สัญญาณกันขโมยภายนอก OPTEX ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วจากสถานที่ติดตั้งจริงหลายล้านแห่งทั่วโลก ช่วยลดปัญหาการแจ้งเตือนผิดพลาดอันเกิดจากระบบวิเคราะห์ภาพของกล้องวงจรปิดภายนอก ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยช่วยให้คุณและครอบครัวรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น
  • null
   โซลูชันไร้สายระยะไกล
   ระบบสัญญาณกันขโมย OPTEX ยังมีโซลูชันแบบไร้สายที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งสถานที่พักอาศัยและสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์แบบไร้สายจึงไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟหรือขุดดินซึ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์แบบลากสายระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาความสวยงามของสถานที่ของคุณอีกด้วย
  • null
   ปรับใช้/ อัปเกรดกับระบบเดิมของคุณได้อย่างง่ายดาย
   สัญญาณกันขโมยไร้สายช่วยให้การติดตั้งระบบ PVM ทำได้ง่าย สามารถยกระดับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพ (NVR) เดิมของคุณที่มีอยู่ให้กลายเป็นระบบ Proactive Video Monitoring ตรวจจับด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย
  • null
   ปรับการใช้งานตามความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้
   ระบบสามารถปรับใช้งานได้ตามความต้องการ เริ่มตั้งแต่การใช้งานร่วมกับ NVR ไปจนถึงระดับ professional ร่วมกับระบบ VMS พร้อมเชื่อมต่อระบบสัญญาณกันขโมย เพื่อให้คุณเลือกใช้งานตามความต้องการได้ตามงบประมาณและเหมาะสมกับสถานที่ของคุณมากที่สุด

   Related Solution Pages

   Contact us

   Please feel free to contact us for further information.
   We are always eager to support you and propose a solution that suits your needs.