โซลูชั่นสำหรับประตูอัตโนมัติ

You are here:
โซลูชั่นบ้านโรงงาน/โกดังธนาคารสนามบินโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านค้า/สำนักงานศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประตูอัตโนมัติระบบอัตโนมัติในโรงงาน

แนะนำ

ในปี พ.ศ. 2523 ออพเท็ค ได้พัฒนา และวางจำหน่ายเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติตัวแรกของโลกโดยใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด เนื่องจากประตูอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตประจำวันจึงจำเป็นต้องมีการทำงานที่มีปลอดภัย และให้ความสะดวกสบายอยู่เสมอ ออพเท็ค หวังที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สะดวกสบาย และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

โซลูชั่น