ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงไฟฟ้า / โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

You are here:
โซลูชั่นบ้านโรงงาน/โกดังธนาคารสนามบินโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านค้า/สำนักงานศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประตูอัตโนมัติระบบอัตโนมัติในโรงงาน

แนะนำ

มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อการร้ายเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับโรงไฟฟ้า เมื่อเกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้าย เช่น สายไฟ ก๊าซ น้ำ ฯลฯ อาจจะเกิดความสูญเสีย และจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดีย มีปัญหาใหญ่คือการขโมยสายทองแดงซึ่งมีมูลค่าสูง หากถูกขโมย จะทำให้การทำงานหยุดชะงัก และมีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมบำรุงระบบสายไฟใหม่

ระบบเตือนภัยการบุกรุกที่ตรวจจับ และแจ้งเตือนบุคคลที่น่าสงสัยก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในอาคาร หรือ ทรัพย์สินสามารถช่วยป้องกันอาชญากรรม เช่น การโจรกรรมและการก่อการร้ายได้ล่วงหน้า ระบบแจ้งเตือนนั้นทำงานระหว่างกล้องวงจรปิดกับ เซนเซอร์ของ ออพเท็ค เพื่อตรวจจับการบุกรุกได้ทันที จึงได้รับความนิยมติดตั้งใช้งานทั่วโลก”

โซลูชั่น