ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสนามบิน

You are here:
โซลูชั่นบ้านโรงงาน/โกดังธนาคารสนามบินโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านค้า/สำนักงานศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประตูอัตโนมัติระบบอัตโนมัติในโรงงาน

แนะนำ

ปัจจุบันหลายสนามบินมีผู้คนใช้งานจำนวนมาก และประสบปัญหาการไม่เดินตามทางที่บังคับที่ต้องเดินไปทางเดียวกัน หลังจากตรวจสัมภาระ หรือมีคนเดินย้อนกลับ หรือคนที่ตั้งใจจะบุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดระเบียบผู้โดยสารของสนามบินนั้นๆ จำเป็นต้องรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งโดยการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือตอบสนองโดยเร็วที่สุดเมื่อเกิดขึ้น
เนื่องจากเซนเซอร์ ออพเท็ค เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ทำงานได้จริง จึงใช้ในสนามบินอย่างแพร่หลายทั่วโลก

โซลูชั่น