นโยบายความเป็นส่วนตัวของ OPTEX อย่างเป็นทางการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการที่ OPTEX (THAILAND) CO., LTD. (“OPTEX”) รวบรวมประมวลผลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณมอบให้เราเพื่อจัดหาสินค้าและบริการของเรา (“ข้อมูล” ของคุณ)

1. ความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นส่วนตัว

OPTEX เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มอบให้หรือรวบรวมโดยหรือสำหรับหรือประมวลผลโดยเชื่อมโยงกับบริการของเรา

OPTEX มุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณไว้เป็นส่วนตัวภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เรามั่นใจเสมอว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้องและเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเป็นไปตามกฎระเบียบในการปกป้องข้อมูลรวมถึงพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจต้องแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์ ดังนั้นคุณควรทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ

นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2021

2. ข้อมูลที่เรารวบรวม

2.1. OPTEX รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจมีดังต่อไปนี้:
ข้อมูลติดต่อของคุณ: ชื่อโทรศัพท์อีเมลและที่ตั้ง
ข้อมูล บริษัท ของคุณ: ชื่อ บริษัท และที่ตั้ง

2.2. OPTEX จะไม่รวบรวม “ข้อมูลที่เชิงลึก” ใด ๆ (เช่นเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา / ปรัชญาการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานข้อมูลทางพันธุกรรมข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ฯลฯ) ยกเว้นเมื่อเราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

3. เรารวบรวมข้อมูลอย่างไร

3.1. เรารวบรวมข้อมูลผ่านการป้อนข้อมูลของคุณโดยตรงจากคุณโดยใช้แบบฟอร์มสอบถามการโทรอีเมลข้อความออนไลน์การประชุมและกิจกรรมต่างๆ

3.2. เราอาจรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม บริษัท และ บริษัท ในเครือของเรา
นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เมื่อคุณเรียกดูหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราด้านล่าง

4. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

4.1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลหมายความว่าเราสามารถใช้ข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลบางประการและในกรณีที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:
– ข้อมูลของคุณถูกใช้โดยเราเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณและเพื่อเรียกใช้ระบบ CRM ของเรา
– ข้อมูลของคุณถูกใช้เพื่อปรับปรุงการใช้งานและประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อไป
– ข้อมูลของคุณอาจถูกใช้และเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ
– ข้อมูลของคุณอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบ B2B คุณสามารถยกเลิกการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยคลิกปุ่มยกเลิกการสมัครในอีเมลของเราหรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@optex-asean.com

4.2. นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณหรือตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราหากคุณเป็นลูกค้า

5. เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ (รวมถึงตามที่ระบุไว้ในส่วน“ การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านบน)
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “4. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร”
เราคำนวณระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
1. ระยะเวลาที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้
2. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บบันทึกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่และภาระผูกพันของเราแล้ว
3. ช่วงเวลาที่ จำกัด ใด ๆ ที่อาจมีการเรียกร้อง
4. ระยะเวลาเก็บรักษาที่กำหนดโดยกฎหมายหรือแนะนำโดยหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรวิชาชีพหรือสมาคม
5. การดำรงอยู่ของการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เราจะแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลของคุณได้อย่างไร

6.1. สำหรับการจัดหาสินค้าและบริการของเราและเพื่อใช้บริการที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ:
– บริษัท แม่ของเรา OPTEX CO.,LTD. บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครือรวมถึง OPTEX FA CO.,LTD..
– บุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของเรา: เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการที่ช่วยเราในการให้บริการโดยการโฮสต์เว็บไซต์การวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
– บุคคลที่สาม: เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างใหม่การควบรวมกิจการการขายการร่วมทุนการมอบหมายการโอนหรือการจำหน่ายอื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจทรัพย์สินหรือหุ้นของเรา (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับใด ๆ การล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน)

6.2. เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลตามที่เราเชื่อว่าจำเป็น: (i) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; (ii) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (iii) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา และ (iv) เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากศาลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐอื่น ๆ

6.3. เนื่องจากลักษณะกิจกรรมของ OPTEX ทั่วโลกในบางครั้งเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะดำเนินการดังกล่าวก็ต่อเมื่อเราได้ใช้วิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนใด ๆ นั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นเมื่อถ่ายโอนโดยใช้ข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูล

7. เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเราได้จัดทำขั้นตอนทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เรารวบรวมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสำรองข้อมูลปกติการเข้ารหัสฐานข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลอย่าง จำกัด โดยเจ้าหน้าที่

8. สิทธิ์ของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายอื่น ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราแก้ไขลบและ จำกัด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เราและเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของคุณมีดังต่อไปนี้

– สิทธิ์ในการเข้าถึง: สิทธิ์ในการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
– สิทธิ์ในการแก้ไข: สิทธิ์ในการมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณได้รับการแก้ไขหรือลบออก
– สิทธิ์ในการลบ (‘สิทธิ์ในการถูกลืม’): สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ
– สิทธิ์ในการ จำกัด การประมวลผล: สิทธิ์ในการร้องขอให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ จำกัด เท่านั้น
– สิทธิ์ในการเลือกไม่รับการตลาด: คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวของเราได้โดยลิงก์ยกเลิกการสมัครที่พบในการสื่อสารที่คุณได้รับจากเรา
– สิทธิ์ในการคัดค้าน: สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่การประมวลผลของเราขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของงานที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเราแจ้งให้คุณทราบว่าการประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราหรือบุคคลที่สาม ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในสถานการณ์เช่นนี้สิทธิที่จะคัดค้านไม่ถือเป็นเด็ดขาด
– สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณถอนความยินยอมสิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะถอนความยินยอมของคุณ

สิทธิ์เหล่านี้ไม่ถือเป็นสิทธิ์ขาดและไม่มีผลบังคับใช้ในทุกกรณีเสมอไป ในการตอบกลับคำขอเราจะขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณหากจำเป็นและเพื่อให้ข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจคำขอของคุณได้ดีขึ้น หากเราไม่ปฏิบัติตามคำขอของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเราจะอธิบายเหตุผล

ในการใช้สิทธิ์ของคุณโปรดติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

9. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวโปรดติดต่อเรา
ทางอีเมลที่ privacy@optex-asean.com
หรือโทร. + 662-168-3162
หรือทางไปรษณีย์ที่ 90 CW Tower (ทาวเวอร์ B) ยูนิต B1702 ชั้น 17 ถ. รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นโยบายคุกกี้ OPTEX อย่างเป็นทางการ

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ขออนุญาตวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณยอมรับไฟล์จะถูกเพิ่มและคุกกี้จะช่วยวิเคราะห์การเข้าชมเว็บหรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ใดไซต์หนึ่ง คุกกี้ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันตอบสนองต่อคุณในฐานะบุคคลธรรมดา เว็บแอปพลิเคชันสามารถปรับแต่งการทำงานให้ตรงกับความต้องการความชอบและไม่ชอบของคุณได้โดยการรวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณ

2. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เราใช้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ต่อไปนี้:
– คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง: เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
– คุกกี้เชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ: ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เว็บไซต์ของเราอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเราได้เช่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
– คุกกี้การทำงาน: ใช้เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาของเราให้เหมาะกับคุณทักทายคุณด้วยชื่อและจดจำความชอบของคุณ (เช่นภาษาหรือภูมิภาคที่คุณเลือก)
– คุกกี้วิเคราะห์ของบุคคลที่สาม: Google Analytics ใช้คุกกี้ช่วยให้เราสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและผู้ใช้บริการของเรารวมถึงการดูหน้าเว็บแหล่งที่มาและเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลถูกปรับให้เป็นส่วนตัวและแสดงเป็นตัวเลขซึ่งหมายความว่าไม่สามารถติดตามกลับไปยังบุคคลได้ หากต้องการยกเลิกการติดตามโดย Google Analytics ในทุกเว็บไซต์ hคลิกที่นี่

คุกกี้ช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลจะไม่ระบุตัวตนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

โดยรวมแล้วคุกกี้ช่วยให้เราสามารถจัดหาเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้คุณได้โดยทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าหน้าใดที่คุณพบว่ามีประโยชน์และหน้าใดที่คุณไม่มีประโยชน์ คุกกี้ไม่ช่วยให้เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณได้นอกจากข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา

3. วิธีจัดการคุกกี้ของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ (หรือลบ) คุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากต้องการ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.
Explorer: https://support.microsoft.com/ja-jp/windows?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored.
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/