ออพเท็ค ให้บริการระบบสัญญาณกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย
ระบบสัญญาณกันขโมยของ ออพเท็ค ไม่เพียงแต่ครอบคลุมพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย ร้านค้า และธนาคาร แต่ยังรวมถึงพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ
ระบบเตือนภัยเหล่านี้สามารถเฝ้าดูได้ทั้งหมดของพื้นที่ไซต์งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน รวมถึงพื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง บริเวณรั้ว บริเวณทางเข้า-ออก สวนหลังบ้าน หน้าต่าง ฯลฯ

ประโยชน์ของระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย

 1. ยืดหยุ่นการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานที่
 2. การออกแบบการทำงานไร้สายที่ง่ายไม่ยุ่งยาก
 3. ไม่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากฟ้าผ่า
 4. การติดตั้งกับอาคารสถานที่ ที่สร้างเสร็จแล้ว โดยไม่กระทบกับตัวอาคาร
 5. ติดตั้ง และบำรุงรักษาง่าย สะดวก และรวดเร็ว
เซนเซอสำหรับเชิงพาณิชย์เซนเซอร์สำหรับที่อยู่อาศัยเซนเซอร์สำหรับภายนอกอาคารเซนเซอร์สำหรับภายในอาคารระบบเตือนภัย

Control Panel 168

 • Control panel สำหรับระบบเดินสายและระบบ WLPS
 • ● 8 โซนออนบอร์ดขยายได้สูงสุด 128 โซนใช้สายหรือสูงสุด 128 โซนไร้สาย
 • ● 16 พาร์ติชั่น
 • ● 200 รหัสผู้ใช้
 • ● บันทึกเหตุการณ์ 2,000 รายการ
 • ● รีโมท เปิด/ปิดระบบ และการตั้งเวลา
Read more

Control Panel 24

 • Control panel สำหรับระบบเดินสายและระบบ WLPS
 • ● 8 โซนเดินสาย + โซนแบบใช้สายเพิ่มเติม 16 โซน หรือโซนไร้สายสูงสุด 16 โซน
 • ● โซน “mapped” เพิ่มเติมอีก 2 โซนบนแต่ละปุ่มกด(Keypad)
 • ● 24 รหัสผู้ใช้
 • ● 2 พื้นที่แยกกัน
 • ● บันทึกเหตุการณ์ 500 รายการพร้อมประทับวันที่และเวลา
 • ● รองรับ Keypads เพิ่มเติมได้ถึง 4 ตัว
Read more

GEN-DC

 • GENIO Wireless Door Contact
 • ● มีไฟโชว์สถานะ LED
 • ● มีระบบตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ (Supervised)
 • ● มีการแจ้งเตือนแบตใกล้หมด
 • ● มีแบตเตอรี่ CR-2 ในตัว
Read more

GEN-IDCAM

 • Indoor PIR Camera
 • ● สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ● ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ● ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ● ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ● ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง
Read more

GEN-KP

 • GENIO wireless keypad
 • ● 16 ปุ่มกด รวมทั้ง : เปิดระบบ / ปิดระบบ / ใส่รหัสเข้าพื้นที่ / เช็คสถานะ
 • ● มีเซนเซอร์แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถูกถอด (Tamper)
 • ● มีการแจ้งเตือนแบตใกล้หมด
 • ● มีไฟที่แป้นปุ่มกด
Read more

GEN-ODCAM

 • Outdoor PIR Camera
 • ● สำหรับแผงควบคุมรุ่น GENIO Advance เท่านั้น
 • ● ระยะตรวจจับสูงสุด 12 เมตร มุม 90°
 • ● ความละเอียดภาพ 640 x 480 พิกเซล
 • ● ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกและรอบตัวบ้านหรืออาคาร
 • ● ฟังก์ชันลดการตรวจจับพลาดจากสัตว์เลี้ยง
Read more

GEN-OSR

 • GENIO Wireless Outdoor Siren
 • ● ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร
 • ● มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ● ระดับการส่งเสียงดังได้ถึง 104 เดซิเบล
Read more

GEN-RC

 • Wireless remote control for GENIO series
 • ● FULL ARM BUTTON สั่งงานเปิดปิดระบบ
 • ● PANIC BUTTON รองรับการเปิดระบบทั้งหมดแบบฉับพลัน ถึงแม้ระบบจะ Dis arm อยู่
 • ● DISARM BUTTON สั่งงานปิดระบบ
Read more

GEN-RP

 • GENIO Wireless Repeater
 • ● มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณมีกำลังต่ำ
 • ● ระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ● สามารถเช็คสถานะ เปิด / ปิด จากไฟ LED บนตัวเครื่อง
 • ● แบตเตอรี่สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน
Read more

GEN-TX

 • GENIO Wireless Transmitter
 • ● รับสัญญาณแจ้งเตือนและเหตุขัดข้องในระบบ
 • ● ใช้เป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับเซนเซอร์
 • ● ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งสถานะ (เปิด/ปิด) ของอุปกรณ์
 • ● มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
 • ● มีระบบแจ้งเตือนเมื่อกำลังไฟต่ำ
Read more

GENIO Advance (IP+3G/GPRS)

 • GENIO Control Panal Advance communication: IP + 3G/GPRS
 • ● รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • ● เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • ● รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • ● รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • ● แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • ● รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
Read more

GENIO LITE

 • GENIO Control Panal
 • ● GENIO Control Panal Standard communictaion : IP
 • ● การสื่อสารขั้นพื้นฐาน : IP
 • ● ระบบไร้สายแบบเต็มรูปแบบ
 • ● แบตเตอรี่สำรองภายใน
 • ● 160 โซน (80 โซน แยกแต่ละส่วน )
 • ● แบ่งเป็น 2 ส่วน
 • ● ขยายไปยังอุปกรณ์ Home-Automation (HA) ได้
 • ● ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน™, GENIO App
 • ● สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์การตรวจจับของ OPTEX , GENIO Map/GENIO Map
Read more

GENIO Lite SIM

 • GENIO Control Panal
 • ● การสื่อสารขั้นสูง: IP > 3G/LTE
 • ● ระบบไร้สายเต็มรูปแบบ
 • ● แบตเตอรี่สํารองภายใน
 • ● 160 โซน (80 โซน แยกแต่ละส่วน )
 • ● แบ่งเป็น 2 ส่วน
 • ● ขยายไปยังอุปกรณ์ Home-Automation (HA) ได้
 • ● ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน™, GENIO App
 • ● สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์การตรวจจับของ OPTEX , GENIO Map/GENIO Map  Cloud
Read more

GENIO ST (IP+PSTN)

 • GENIO Control Panal Standard communictaion ST: IP + PSTN
 • ● รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 40 อุปกรณ์
 • ● เชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ผ่านระบบ Wireless
 • ● รองรับการใช้งานผ่าน Application ทั้ง iOS และ Android
 • ● รองรับการตั้งค่าผ่านระบบ IP (Ethernet RJ-45 Port)
 • ● แจ้งเตือนการบุกรุกผ่านโทรศัพท์บ้าน มือถือ อีเมล์ และ APP
 • ● รองรับการเชื่อมต่อร่วมกับระบบ Siren และ ไฟฉุกเฉิน
Read more

Hardwired Expander

 • Hardwired Expander
 • ● สำหรับระบบมีสาย
 • ● โมดูล 8 Zone Expander ที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์
 • ● เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 8 ช่อง
Read more

PB-15-GEN

 • ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับระบบ GENIO
 • ● ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ● อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
 • ● มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 • ● ระดับการกันน้ำ IP44
 • ● มีไฟบอกสถานะ
 • ● มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ
 • ● ได้รับการรับรอง EN50131
Read more

PB-23-GEN

 • ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับระบบ GENIO
 • ● ปุ่ม HELP สีแดงขนาดใหญ่เพื่อการกดใช้งานอย่างรวดเร็ว
 • ● อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
 • ● มีไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 • ● ระดับการกันน้ำ IPX6
 • ● มีไฟบอกสถานะ
 • ● มีการตรวจสอบสัญญาณของระบบเป็นระยะ
Read more

PB-7-GEN

 • ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับระบบ GENIO
 • ● อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
 • ● มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 • ● ออกแบบให้มีขนาดเท่าฝ่ามือและเรียบเนียน
 • ● กะทัดรัดด้วยปุ่มสีแดงขนาดใหญ่เพื่อให้กดได้ง่าย
Read more

Proximity Tag

 • ● สำหรับระบบเดินสายและระบบ WLPS
 • ● เข้ากันได้กับ Keypads กับ Prox Reader เท่านั้น
 • ● ชุดละ 5 ชิ้น
Read more

Wired keypad

 • ● สำหรับระบบลากสายและระบบ WLPS
 • ● 2 โซนเพิ่มเติม
 • ● เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 1 ชุด
 • ● ลำโพง
 • ● เครื่องอ่านแท็กพร็อกซิมิตี้
Read more

Wireless Expander

 • Wireless Expander สำหรับเครื่องส่งกำลังสูง
 • ● สำหรับระบบ WLPS
 • ● 32 โซนไร้สาย
 • ● เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 8 ตัว
Read more