โซลูชั่น

You are here:
โซลูชั่นบ้านโรงงาน/โกดังธนาคารสนามบินโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านค้า/สำนักงานศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประตูอัตโนมัติระบบอัตโนมัติในโรงงาน

ออพเท็ค ทำงานเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าและสร้างคุณค่าใหม่ ๆ เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับ

โซลูชั่นสำหรับเซนเซอร์ และระบบรักษาความปลอดภัย

เราแนะนำโซลูชั่น ออพเท็ค และกรณีศึกษาที่ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยของคุณโดยใช้เซนเซอร์และระบบรักษาความปลอดภัยของเรา
ตัวอย่างเช่นระบบสัญญาณกันขโมย, ระบบกันขโมยบ้าน, ระบบตรวจจับการบุกรุก, ระบบป้องกันผู้บุกรุกเดินตามผู้ที่มีสิทธิเข้ามาในพื้นที่ เป็นต้น

บ้าน
โรงงาน/โกดัง
ธนาคาร
สนามบิน
โรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ร้านค้า/สำนักงาน
ศูนย์ข้อมูล
พิพิธภัณฑ์

โซลูชั่นสำหรับระบบประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ

โซลูชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน

ระบบอัตโนมัติในโรงงาน