ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงงาน / คลังสินค้า

You are here:
โซลูชั่นบ้านโรงงาน/โกดังธนาคารสนามบินโรงไฟฟ้า/โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้านค้า/สำนักงานศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ประตูอัตโนมัติระบบอัตโนมัติในโรงงาน

แนะนำ

ที่โรงงาน และคลังสินค้าในช่วงเวลากลางคืน หรือหลังเวลาทำการมีความเสี่ยงที่ผู้บุกรุกจะเข้าไปขโมยวัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลที่เป็นความลับที่อยู่ภายในอาคาร หรือผสมวัตถุแปลกปลอมเข้าในสินค้าในคลัง อาจรบกวนธุรกิจ และสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้าของ บริษัท ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องธุรกิจของพวกเขา อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ “มนุษย์” ที่เกิดจากแรงจูงใจ, ทักษะ, ศีลธรรมอาจเกิดขึ้นได้ หากต้นทุนแรงงานสูงขึ้น ต้นทุนของ บริษัท ของคุณก็สูงขึ้น ออพเท็ค ขอแนะนำโซลูชั่นไฮบริดของระบบเตือนภัยเซนเซอร์ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

โซลูชั่น

กรณีศึกษา