ข้อมูลการเข้าชมของลูกค้ามีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมค้าปลีก
(เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกจำนวนมาก และร้านค้าเฉพาะ) สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ (เช่นแกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์) และศูนย์การค้า ข้อมูลนี้ใช้ในการกำหนดหรือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมให้มากขึ้นและปรับปรุงในด้านการการขาย

เซนเซอร์ เทคโนโลยี 3D ออพเท็ค วัดจำนวนคนที่เดินผ่านทางเดินหรือทางเข้าที่มีความแม่นยำสูงมากกว่า 95%

VC-1020 Surface Mount

 • Accurate and Reliable people counting sensor, vital for Retail Facilities.
 • ● ระบบนับจำนวนคนเข้าและออกอัตโนมัติ
 • ● ติดตามการเคลื่อนไหว (track) ที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ
 • ● เซนเซอร์สามารถนับ จัดเก็บและส่งข้อมูลได้ยังร้านค้า
 • ● สามารถมองดูการนับของกล้องทาง VDO แบบเรียลไทม์
 • ● POE Powered
Read more

VC-1050 Flush Mount

 • Accurate and Reliable people counting sensor, vital for Retail Facilities.
 • ● สำหรับติดตั้งแบบฝังฝ้า
 • ● บอกจำนวนคนเข้าและออก โดยอัตโนมัติ
 • ● ติดตามการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนอย่างแม่นยำ
 • ● สามารถมองดูการนับของกล้องทาง VDO แบบเรียลไทม์
 • ● ตั้งระบบผ่านเว็บ และ Video Streaming เพื่อให้สามารถตรวจสอบระบบได้
 • ● POE Powered
Read more