เซนเซอร์อัตโนมัติในโรงงาน

You are here:

โปรไฟล์องค์กร

ชื่อ บริษัท OPTEX FA CO., LTD.
ประธานบริหาร Tatsuya Nakajima
ปีที่ก่อตั้ง 7 มกราคม, 2002
ทุนจดทะเบียน JPY 385,000,000
ประเภทธุรกิจ การพัฒนา การผลิต และการขายโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์, เซนเซอร์วัดระยะ, วิชันเซนเซอร์
และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส สำหรับใช้งานกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
URL สากล https://www.optex-fa.com/th/
หมายเลขโทรศัพท์ +66(0) 2168 3162
ที่อยู่อีเมล thailand@optex-fa.com
SNS
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ไทย)
Lineup catalog (English)

การอบรมสินค้า

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ประวัติองค์กร

OPTEX FA CO., LTD. เริ่มต้นจากธุรกิจอุตสาหกรรมโฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ในบริษัทแม่คือ OPTEX CO., LTD. ต่อมาภายหลังได้ก่อตั้งบริษัท SICK OPTEX CO., LTD. โดยเป็นการร่วมทุนกับทางบริษัท SICK AG จากเยอรมนี ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเซ็นเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในระดับโลก. ในด้านการพัฒนารวมถึงกำลังความสามารถในด้านเทคโนโลยีขององค์กรเรานั้น ได้มีการจัดอันดับอยู่ในระดับสูงการจากการประเมินผลผ่านทางธุรกิจกับทาง Sick.

ในปี 2002 เพื่อเป็นองค์กรอิสระในฐานะ OPTEX FA ตามในปัจจุบันนี้ จากความเชี่ยวชาญและสั่งสมประสบการณ์ทางด้านความรู้ และผ่านความร่วมมือทางด้านเทคนิคต่าง ๆ กับทางคู่ค้าหลักในอุตสาหกรรมดังกล่าว เราจึงได้สร้างแบรนด์สินค้าของเราเองภายใต้ชื่อ FASTUS.

และในปัจจุบันนี้ OPTEX FA ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่สำคัญของ OPTEX GROUP CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว