ประตูอัตโนมัติ คืออะไร?

ประตูอัตโนมัติ ซึ่งใช้บริเวณทางเข้าและทางเดินของอาคารต่างๆ เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และสนามบิน เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ประตูอัตโนมัติคือประตูที่เปิดและปิดไม่ได้ใช้แรงคน แต่ใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้าหรือแผ่นตรวจจับแรงกด
อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติที่ใช้บริเวณทางเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกในเชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ฯลฯ มักจะเป็น "ประตูไฟฟ้าอัตโนมัติ" ที่เปิดประตูโดยการตรวจจับการเข้าใกล้ของบุคคลหรือวัตถุด้วยเซนเซอร์ เซนเซอร์ใช้สำหรับเปิดประตูและปิดประตูหลังจากยืนยันการเดินผ่านของคนเดินถนน

OPTEX คือ ผู้ผลิตที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ

ผลกระทบของประตูอัตโนมัติ

นอกจากความสามารถในการเปิดและปิดประตูโดยไม่ต้องสัมผัสประตูแล้ว ประตูอัตโนมัติยังมีผลดังต่อไปนี้

ประหยัดพลังงาน: สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศได้โดยการป้องกันไม่ให้เปิดประตูทิ้งไว้
ไร้สิ่งกีดขวาง: เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปิดและปิดด้วยตนเอง การใช้งานจึงเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่มีสัมภาระในมือทั้งสองข้าง ผู้เข็นรถเข็น ผู้ที่ใช้รถเข็น ฯลฯ
สุขอนามัย: สามารถเปิดและปิดประตูได้โดยไม่ต้องสัมผัส ซึ่งเป็นประโยชน์ในสถานที่ที่ต้องการการจัดการด้านสุขอนามัย เช่น โรงพยาบาลและโรงงานอาหาร

ประเภทประตูอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป สำหรับบานแบบนี้ไม่ได้มีแค่บานเรียบแต่ยังมีบานโค้งที่ดูมีสไตล์อีกด้วย

ประตูสวิง

ประตูอัตโนมัติที่เปิดและปิดด้วยการแกว่งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง สามารถติดตั้งได้แม้ในที่ที่ไม่มีพื้นที่ การยืดหดของประตู

ประตูหมุน

วางสองถึงสี่ประตูในแนวรัศมีรอบแกนหมุน เมื่อหมุนภายในห้องกันลมทรงกระบอก จะสามารถปิดกั้นภายในอาคารจากภายนอกได้เสมอ ป้องกันลมที่มาจากภายนอก และรักษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในอาคารให้น้อยที่สุด

ความปลอดภัยของประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติเป็นสิ่งที่สะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเรา แต่ในทางกลับกัน 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องจริงเช่นกัน ในญี่ปุ่น 
ว่ากันว่าแนวโน้มของอุบัติเหตุคือ "การชนเนื่องจากการวิ่ง" "การชนเนื่องจากการ
เข้าใกล้แนวทแยง" และ "การชนเนื่องจากการหยุดตรงธรณีประตู" ตามลำดับ 
และ 3 สาเหตุนี้ครองสัดส่วน 50% ของ อุบัติเหตุทั้งหมด *

OPTEX เป็นผู้ผลิตที่พัฒนาเซนเซอร์สำหรับการเปิดและปิดประตูอัตโนมัติและปรับปรุง
ความปลอดภัยของประตูเหล่านั้น เพื่อลดอุบัติเหตุดังกล่าวให้ได้มากที่สุด 
OPTEX กำลังพัฒนาเซนเซอร์ทุกวันโดยเน้นที่ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของ
คนเดินถนน ในขณะที่เข้าใจสภาพแวดล้อมการใช้งานอย่างถ่องแท้ เราได้สะสม
เทคโนโลยีการตรวจจับขั้นสูงโดยการค้นหาปัญหาเฉพาะของไซต์งานจริงและหาทาง
ออกที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อม

* แหล่งข้อมูล : 全国自動ドア協会

เซนเซอร์ของ OPTEX สำหรับประตูอัตโนมัติ

– เซนเซอร์ ต่อ ตำแหน่งการติดตั้ง
ตำแหน่ง
ชื่อรุ่น
ภาพจำลอง
หลักการตรวจจับ
ความสูงในการติดตั้ง
บลูโซน

[1] OA-72 > OA-72 Active Infrared 2.0 – 4.0 m (ceiling mount)
[2] OA-FLEX T > OA-FLEX T Active Infrared 2.0 – 3.0 m
[2] OA-FUNXION > OA-FUNXION Active Infrared 2.0 – 3.0 m
[2] OA-FUNXION LITE > OA-FUNXION LITE Active Infrared 2.0 – 3.0 m
[2] OM-105 > OM-105 Microwave 2.0 – 3.5 m
[2] X-ZONE > X-ZONE Active Infrared & Microwave 2.0 – 3.5 m
[3] MIRAGE > MIRAGE Active Infrared 3.0 m max (built-in)
[4] Air Slide2 > Air Slide2 Active Infrared 2.0 – 3.0 m (sensor)
[5] OS-12 > OS-12 Active Infrared
ตำแหน่ง
ชื่อรุ่น
ภาพจำลอง
หลักการตรวจจับ
ความสูงในการติดตั้ง
บลูโซน

[1] OA-72 > OA-72 Active Infrared 2.0 – 4.0 m (ceiling mount)
[2] OA-FLEX T > OA-FLEX T Active Infrared 2.0 – 3.0 m
[2] OA-FUNXION > OA-FUNXION Active Infrared 2.0 – 3.0 m
[2] OA-FUNXION LITE > OA-FUNXION LITE Active Infrared 2.0 – 3.0 m
[2] OM-105 > OM-105 Microwave 2.0 – 3.5 m
[2] X-ZONE > X-ZONE Active Infrared & Microwave 2.0 – 3.5 m
[3] MIRAGE > MIRAGE Active Infrared 3.0 m max (built-in)
[4] Air Slide2 > Air Slide2 Active Infrared 2.0 – 3.0 m (sensor)
[5] OS-12 > OS-12 Active Infrared

※ BLUEZONE : เพิ่มระดับความปลอดภัยในการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ

※ BLUEZONE : เพิ่มระดับความปลอดภัยในการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน "BLUEZONE" เป็นการตั้งค่าเฉพาะของ OPTEX เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยที่ธรณีประตูของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ และช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกจับได้โดยการหยุดใต้ประตูอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบบุคคลหรือวัตถุในบริเวณทางเข้า เซนเซอร์จะเปิดใช้งานประตูและเปิด "BLUEZONE" เพื่อตรวจจับบริเวณธรณีประตู เซนเซอร์เปิดประตูค้างไว้ตราบเท่าที่มีคนอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ เมื่อบุคคลออกจากพื้นที่ BLUEZONE จะไม่สนใจแผงประตูและปล่อยให้ประตูปิดอย่างปลอดภัย

ฟังก์ชัน “BLUEZONE” เป็นการตั้งค่าเฉพาะของ OPTEX เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยที่ธรณีประตูของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ และช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกจับได้โดยการหยุดใต้ประตูอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบบุคคลหรือวัตถุในบริเวณทางเข้า เซนเซอร์จะเปิดใช้งานประตูและเปิด “BLUEZONE” เพื่อตรวจจับบริเวณธรณีประตู เซนเซอร์เปิดประตูค้างไว้ตราบเท่าที่มีคนอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ เมื่อบุคคลออกจากพื้นที่ BLUEZONE จะไม่สนใจแผงประตูและปล่อยให้ประตูปิดอย่างปลอดภัย

เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติของ OPTEX

See all items

สรุป

ประตูอัตโนมัติใช้ในชีวิตประจำวันและสะดวกมาก แต่ก็จริงที่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น การใช้เซนเซอร์ที่ได้รับการอัปเกรดพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัย การบำรุงรักษารายวันและการตรวจสอบตามระยะจะมีประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่ OPTEX พัฒนาเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติตัวแรกของโลกด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดในปี 1980 เราได้ทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกวันเพื่อลดอุบัติเหตุดังกล่าวให้ได้มากที่สุด
มีเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติหลายประเภท และเซนเซอร์ที่ดีที่สุดจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งการติดตั้ง ความสูงของการติดตั้ง มาตรฐาน การกันน้ำ ระดับความปลอดภัยที่จำเป็น ฯลฯ
โปรดเลือกจากเซนเซอร์ OPTEX ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตรงกับความต้องการของคุณ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ โปรดติดต่อเราจากลิงค์ต่อไปนี้