Cảm biến cửa xoay OPTEX được sử dụng trong bệnh viện, sân bay, v.v. trên toàn thế giới.

Cửa trượtCửa xoayCửa Công nghiệp

OA-EDGE1/2/T

  • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
  • ● Cảm biến an toàn cho cửa xoay
  • ● Dễ dàng lắp đặt
  • ● Tùy chỉnh nhanh khu vực phát hiện
Read more