“BLUE ZONE” là cài đặt độc đáo để đảm bảo an toàn cho ngưỡng cửa tự động. Khi khu vực tiếp cận phát hiện một người hoặc vật thể, cảm biến sẽ kích hoạt cửa và bật “BLUE ZONE” nhằm phát hiện người đi qua ngưỡng cửa. Miễn là có người trong khu vực dò tìm, cảm biến sẽ giữ cửa mở. Sau khi khu vực dò tìm không còn người, BLUE ZONE sẽ bỏ qua các ô cửa và cho phép cửa đóng lại một cách an toàn.
(Chỉ dành cho X-ZONE, AIR-SLIDE2, OA-FLEX)

Cửa trượtCửa xoayCửa Công nghiệp

AIR-SLIDE 2

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● An toàn hơn với chức năng BLUEZONE giúp phát hiện người ở trước ngưỡng cửa
 • ● Công tắc không chạm với FLEX EYE
Read more

MIRAGE

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● Duy trì thẩm mỹ cho lối vào
 • ● Tùy chỉnh khu vực phát hiện để phù hợp với mọi môi trường
 • ● Độ ổn định phát hiện vượt trội
Read more

OA-203C

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● Tùy chỉnh khu vực phát hiện để phù hợp với mọi môi trường
 • ● Độ ổn định phát hiện vượt trội
 • ● Điều chỉnh đơn giản
Read more

OA-72C

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● Linh hoạt thiết lập và tùy chỉnh khu vực phát hiện
 • ● Điều chỉnh đơn giản không cần dụng cụ
 • ● Tùy chỉnh khu vực phát hiện để phù hợp với mọi môi trường
 • ● Độ ổn định phát hiện vượt trội
Read more

OA-FLEX T

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● An toàn hơn với chức năng BLUEZONE giúp phát hiện người ở trước ngưỡng cửa
 • ● Tùy chỉnh khu vực phát hiện để phù hợp với mọi môi trường
 • ● An toàn hơn với chức năng BLUEZONE giúp phát hiện người ở trước ngưỡng cửa
Read more

OA-FUNXION

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● An toàn hơn với chức năng BLUEZONE giúp phát hiện người ở trước ngưỡng cửa
 • ● Tự giám sát (Self-Monitoring)
 • ● Khu vực phát hiện rộng
Read more

OA-FUNXION LITE

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● Tự giám sát (Self-Monitoring)
 • ● Khu vực phát hiện rộng
Read more

OM-105C

 • CẢM BIẾN VI SÓNG
 • ● Thiết kế đẹp mắt
 • ● Nhiều cài đặt và tùy chỉnh khu vực phát hiện
Read more

OS-12C

 • CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG
 • ● Chùm tia đảm bảo an toàn
 • ● Tự động điều chỉnh theo độ nhạy tối ưu
 • ● Chức năng phân tích và hiển thị sự cố (Self-diagnosis function)
 • ● Kích thước 1 tia / 2 tia linh hoạt để giảm kích thước và trọng lượng
 • ● An toàn ngay cả trong trường hợp hỏng hóc (Failsafe)
Read more

X-ZONE

 • CẢM BIẾN KẾT HỢP AIR (HỒNG NGOẠI CHỦ ĐỘNG)/VI SÓNG
 • ● An toàn hơn với chức năng BLUEZONE giúp phát hiện người ở trước ngưỡng cửa
 • ● Bảo vệ kép cho bảng mạch với thiết kế vỏ bọc bên trong
 • ● I.N.C. logic cho hoạt động ổn định
 • ● Chức năng điều khiển một chiều để giảm tiêu thụ năng lượng (Uni-directional function)
Read more