Dữ liệu lưu lượng khách hàng có thể hữu ích cho nhiều ngành khác nhau, bao gồm cả ngành bán lẻ (ví dụ: cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán lẻ đại chúng và cửa hàng chuyên dụng), các cơ sở công cộng (ví dụ phòng trưng bày và bảo tàng) cũng như trung tâm mua sắm. Dữ liệu được sử dụng để xác định hoặc đánh giá hiệu quả của các biện pháp nhằm thu hút thêm khách hàng hoặc khách tham quan và cải thiện doanh số bán hàng.
Cảm biến với Công nghệ 3D của Optex đo lường số lượng người đi qua một lối đi hoặc lối vào nhất định với độ chính xác cao trên 95%.

VC-1020 Surface Mount

 • Cảm biến đếm người chính xác và đáng tin cậy, quan trọng đối với các Cơ sở Bán lẻ.
 • ● Cung cấp khả năng đếm tự động số người ra vào cửa hàng và cơ sở
 • ● Theo dõi chính xác các chuyển động phức tạp
 • ● Cảm biến xử lý lượt đếm, lưu trữ và truyền dữ liệu
 • ● Giao diện thiết lập đơn giản dựa trên Web
 • ● Truyền phát video
 • ● Truyền dữ liệu qua FTP/ FTPS
 • ● Hỗ trợ POE
Read more

VC-1050 Flush Mount

 • Cảm biến đếm người chính xác và đáng tin cậy, quan trọng đối với các Cơ sở Bán lẻ.
 • ● Flush Mount
 • ● Cung cấp khả năng đếm tự động số người ra vào cửa hàng và cơ sở (IN/OUT Bi-Directional & Multiple Counts)
 • ● Theo dõi chính xác các chuyển động phức tạp (người đứng yên, quay lại, đám đông)
 • ● Cảm biến xử lý lượt đếm, lưu trữ và truyền dữ liệu
 • ● Giao diện thiết lập đơn giản dựa trên Web
 • ● Truyền phát video
 • ● Hỗ trợ POE
Read more