Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh OPTEX. Kandungan laman web ini akan diubah suai dan dibuang tanpa notis terlebih dahulu.

OPTEX tidak membuat komitmen untuk mengemas kini atau menyemak maklumat yang diberikan di laman web ini dengan cara sesuai dan tepat mengikut peredaran masa. OPTEX tidak menjamin maklumat pada pelayan ini. Walau apa pun, OPTEX tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang ketidaktepatan dalam maklumat pada pelayan ini.

Anda dilarang menggunakan (menyalin, mengubah suai, menghasilkan semula keseluruhan atau sebahagian, memuat naik, menghantar, mengedar, melesenkan, menjual dan menerbitkan) mana-mana bahan, tanpa kebenaran OPTEX.
OPTEX tidak menjamin kandungan mana-mana laman web lain yang dipautkan ke laman web ini.

Setiap perisian yang tersedia untuk dimuat turun dari laman web ini adalah karya hak cipta pemilik masing-masing. Penggunaan Perisian adalah tertakluk kepada terma dan syarat setiap Perjanjian Lesen Perisian.

Laman web pihak ketiga atau mana-mana laman web yang lain diluluskan untuk memautkan laman web ini dengan kebenaran OPTEX. Sila hantarkan e-mel kepada kami melalui borang di bawah sebelum anda membuat pautan ke laman web ini.

Klik di sini untuk borang e-mel

July 1st, 2016
OPTEX (THAILAND) CO., LTD.