Dasar Privasi OPTEX rasmi

Dasar privasi ini menetapkan cara OPTEX (THAILAND) CO., LTD. (“OPTEX”) , mengumpul, memproses dan melindungi sebarang data peribadi yang anda berikan kepada kami untuk pembekalan barangan dan perkhidmatan kami (“Data” anda).

1. Komitmen kami terhadap privasi

OPTEX ialah pengawal data bagi data peribadi anda yang diberikan kepada, atau dikumpul oleh atau untuk, atau diproses berkaitan dengan perkhidmatan kami.

OPTEX komited untuk memastikan Data yang kami kumpulkan daripada anda secara peribadi, dalam persekitaran yang selamat. Kami sentiasa memastikan bahawa privasi anda dilindungi, dan kami hanya menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini dan mengikut peraturan perlindungan data.

Kami mungkin perlu meminda Dasar Privasi dari semasa ke semasa. Sebarang pindaan sedemikian akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia disiarkan di laman web. Oleh itu, anda digalakkan untuk membiasakan diri anda dengan Dasar Privasi secara kerap.

Dasar ini kali terakhir dikemas kini pada November 2022.

2. Data yang kami kumpul

2.1.  OPTEX mengumpul data peribadi untuk beroperasi dengan berkesan dan memberikan anda pengalaman terbaik produk dan perkhidmatan kami. Data yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:
Maklumat hubungan anda: nama, telefon, e-mel dan lokasi
Maklumat syarikat anda: nama syarikat dan lokasi

2.2. OPTEX tidak mengumpul sebarang “data sensitif” (seperti asal kaum atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama/falsafah, keahlian kesatuan sekerja, data genetik, data biometrik dll.) kecuali apabila kami perlu mematuhi undang-undang.

3. Cara kami mengumpul Data

3.1. Kami mengumpul Data melalui input anda, terus daripada anda melalui borang pertanyaan, panggilan, e-mel, mesej dalam talian, mesyuarat dan acara.

3.2. Kami mungkin mengumpul Data daripada kumpulan syarikat dan ahli affiliate kami.
Kami juga mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi serupa apabila anda melayari mana-mana halaman di laman web kami. Untuk maklumat lanjut tentang kuki, sila baca dasar kuki kami di bawah.

4. Cara kami menggunakan Data anda

4.1. Undang-undang perlindungan data bermakna kami hanya boleh menggunakan data anda untuk sebab tertentu dan di mana kami mempunyai sebab undang-undang untuk berbuat demikian. Kami hanya menggunakan Data anda untuk tujuan berikut:
– Data anda digunakan oleh kami untuk menjalankan aktiviti perniagaan kami dengan berkesan, termasuk penjualan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, dan juga untuk menjalankan sistem CRM kami,
– Data anda digunakan untuk meningkatkan penggunaan dan prestasi laman web kami dan seterusnya membangunkan produk dan perkhidmatan kami,
– Data anda mungkin digunakan dan disimpan untuk mematuhi keperluan undang-undang atau peraturan,
– Data anda juga boleh digunakan untuk tujuan pemasaran B2B. Anda boleh menarik diri daripada penggunaan Data anda pada bila-bila masa dengan mengklik butang nyahlanggan dalam e-mel kami atau dengan menghantar e-mel kepada kami di privacy@optex-asean.com

4.2. Kami juga mengumpul data peribadi untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda atau atas dasar kepentingan perniagaan kami yang sah jika anda adalah bakal pelanggan.

5. Berapa lama kami menyimpan Data anda

Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang terpakai (termasuk seperti yang dinyatakan di bawah bahagian “Perkongsian Maklumat Peribadi anda” di atas),
kami hanya akan menyimpan Maklumat Peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan seperti yang dinyatakan di bawah seksyen “4. Cara kami menggunakan Data anda”.

Kami mengira tempoh pengekalan untuk maklumat peribadi anda mengikut kriteria berikut:
1. tempoh masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kami mengumpulnya
2. tempoh masa yang munasabah untuk menyimpan rekod untuk menunjukkan bahawa kami telah memenuhi tugas dan kewajipan kami
3. sebarang tempoh had di mana tuntutan boleh dibuat
4. sebarang tempoh pengekalan yang ditetapkan oleh undang-undang atau disyorkan oleh pengawal selia, badan profesional atau persatuan
5. kewujudan apa-apa prosiding yang berkaitan

6. Bagaimana kami boleh berkongsi dan mendedahkan Data anda

6.1. Untuk penyediaan barangan dan perkhidmatan kami dan untuk melaksanakan perkhidmatan yang setiap pelanggan inginkan, kami mungkin berkongsi data yang berkaitan kepada:
– Syarikat induk kami OPTEX CO., LTD ., anak syarikat dan sekutu, termasuk OPTEX FA CO., LTD. .
– Penyumber luar dan penyedia perkhidmatan kami: kami berkongsi Data dengan penyumber luar dan penyedia perkhidmatan yang membantu kami menyediakan perkhidmatan kami melalui pengehosan laman web, analisis data, teknologi maklumat dan infrastruktur berkaitan.
– Pihak ketiga: kami mungkin berkongsi Data dengan pihak ketiga sekiranya berlaku sebarang penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahan hak, pemindahan atau pelupusan lain semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau stok kami (termasuk berkaitan dengan mana-mana kebankrapan atau prosiding serupa).

6.2. Kami juga mungkin menggunakan dan mendedahkan Data seperti yang kami percaya perlu: (i) di bawah undang-undang yang terpakai; (ii) untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami; (iii) untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta kami; dan (iv) untuk menjawab permintaan daripada mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia, dan pihak berkuasa awam dan kerajaan yang lain.

6.3. Memandangkan aktiviti OPTEX bersifat global, kami mungkin kadangkala memindahkan Data anda ke luar Thailand. Walau bagaimanapun, kami hanya akan berbuat demikian apabila kami telah menggunakan cara untuk memastikan bahawa sebarang pemindahan sedemikian mematuhi undang-undang perlindungan data yang terpakai, contohnya apabila dipindahkan dengan menggunakan perjanjian pemindahan data.

7. Bagaimana kami melindungi Data anda

Kami komited untuk memastikan maklumat anda selamat. Untuk mengelakkan capaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kami telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpul, termasuk tetapi tidak terhad kepada sandaran biasa, penyulitan pangkalan data, dan capaian terhad kepada Data oleh kakitangan.

8. Hak anda

Anda mungkin mempunyai hak untuk mendapat akses kepada maklumat peribadi anda dan meminta kami membetulkan, memadam, dan menyekat penggunaan maklumat peribadi anda. Anda juga mungkin mempunyai hak untuk membantah penggunaan maklumat peribadi anda, untuk meminta pemindahan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami dan untuk menarik balik kebenaran penggunaan maklumat peribadi anda. Maklumat lanjut tentang cara melaksanakan hak anda dinyatakan di bawah.

– Hak akses subjek: Hak untuk membuat permintaan bertulis untuk butiran maklumat peribadi anda dan salinan maklumat peribadi tersebut
– Hak untuk membetulkan: Hak untuk mendapatkan maklumat yang tidak tepat tentang anda dibetulkan atau dibuang
– Hak untuk memadam (‘hak untuk dilupakan’): Hak untuk memadamkan maklumat peribadi tertentu tentang anda
– Hak untuk sekatan pemprosesan: Hak untuk meminta maklumat peribadi anda hanya digunakan untuk tujuan terhad
– Hak untuk menarik diri daripada pemasaran: Anda boleh menyahlanggan surat berita kami dengan menyahlanggan pautan yang terdapat dalam komunikasi yang anda terima daripada kami
– Hak untuk membantah: Hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda dalam kes di mana pemprosesan kami adalah berdasarkan prestasi tugas yang dijalankan demi kepentingan awam atau kami telah memaklumkan kepada anda bahawa pemprosesan itu diperlukan untuk kepentingan kami atau pihak ketiga yang sah. Dalam keadaan ini hak untuk membantah bukanlah mutlak.
– Hak untuk menarik balik persetujuan: Hak untuk menarik balik sebarang persetujuan yang anda telah berikan kepada kami sebelum ini untuk mengendalikan maklumat peribadi anda. Jika anda menarik balik kebenaran anda, ini tidak akan menjejaskan kesahihan penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami sebelum penarikan balik kebenaran anda.

Hak ini tidak mutlak dan ia tidak selalu digunakan dalam semua kes. Sebagai tindak balas kepada permintaan, kami akan meminta anda mengesahkan identiti anda jika kami perlu, dan memberikan maklumat yang membantu kami memahami permintaan anda dengan lebih baik. Jika kami tidak mematuhi permintaan anda, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, kami akan menerangkan sebabnya.

Untuk melaksanakan hak anda, sila hubungi kami melalui maklumat hubungan seperti yang dinyatakan di bawah.

9. Contact us

Jika anda ingin menghubungi kami mengenai Dasar Privasi ini atau sebarang perkara berkaitan privasi, sila hubungi kami
melalui e-mel di privacy@optex-asean.com
atau tel. +662-168-3162
atau melalui pos di

Dasar Kuki OPTEX rasmi

1. Apakah itu kuki?

Kuki ialah fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan pada pemacu keras komputer anda. Sebaik sahaja anda bersetuju, fail itu ditambahkan dan kuki membantu menganalisis trafik web atau memberitahu anda apabila anda melawat laman tertentu. Kuki membenarkan aplikasi web bertindak balas kepada anda sebagai individu. Aplikasi web boleh menyesuaikan operasinya mengikut keperluan, kesukaan dan ketidaksukaan anda dengan mengumpul dan mengingati maklumat tentang pilihan anda.

2. Kuki dan teknologi lain yang kami gunakan

Kami menggunakan kuki dan teknologi lain yang berikut:
– Kuki yang sangat diperlukan: Ini adalah kuki yang diperlukan untuk pengendalian laman web kami. Ia termasuk, sebagai contoh, kuki yang membolehkan anda log masuk ke kawasan selamat di laman web kami.
– Kuki analitik/prestasi: Kuki ini membolehkan kami mengenali dan mengira bilangan pelawat dan melihat cara pelawat bergerak di sekitar laman web kami apabila mereka menggunakannya. Ini membantu kami meningkatkan cara laman web kami berfungsi, contohnya, dengan memastikan pengguna mencari perkara yang mereka cari dengan mudah.
– Kuki kefungsian: Ini digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web kami. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyambut anda dengan nama dan mengingati pilihan anda (contohnya, pilihan bahasa atau wilayah anda).
– Kuki analitik pihak ketiga: Google Analitis menggunakan kuki membolehkan kami melihat maklumat tentang aktiviti pelawat ke laman web kami dan pengguna perkhidmatan kami, termasuk paparan halaman, sumber dan masa yang dihabiskan di laman web kami. Maklumat itu dinyahperibadi dan dipaparkan sebagai nombor, bermakna ia tidak boleh dikesan kembali kepada individu. Untuk menarik diri daripada dijejaki oleh Google Analitis merentas semua laman web, klik di sini.

Kuki membantu kami menganalisis data tentang trafik halaman web dan menambah baik laman web kami untuk menyesuaikannya dengan keperluan pelanggan. Maklumat adalah tanpa nama dan hanya digunakan untuk tujuan analisis statistik.

Secara keseluruhannya, kuki membantu kami menyediakan laman web yang lebih baik kepada anda, dengan membolehkan kami memantau halaman mana yang anda rasa berguna dan mana yang tidak. Kuki sama sekali tidak memberi kami akses kepada komputer anda atau sebarang maklumat peribadi tentang anda, selain daripada data yang anda pilih untuk dikongsi dengan kami.

3. Cara menguruskan kuki anda

Anda boleh memilih untuk menerima atau menolak (atau memadam) kuki melalui tetapan pelayar anda. Kebanyakan pelayar web menerima kuki secara automatik, tetapi anda biasanya boleh mengubah suai tetapan pelayar anda untuk menolak kuki jika anda mahu. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk menyahaktifkan kuki, beberapa ciri laman web atau perkhidmatan kami mungkin tidak berfungsi seperti yang dimaksudkan.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.
Explorer: https://support.microsoft.com/ja-jp/windows?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored.
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/