Sistem keselamatan untuk loji Janakuasa / loji kuasa Solar

You are here:
PenyelesaianRumahKilang / GudangBankLapangan terbangloji Janakuasa / loji kuasa SolarKedai / PejabatPusat dataMuziumPintu AutomatikAutomasi Kilang

Pengenalan

Langkah keselamatan terhadap keganasan adalah penting di loji kuasa. Sebaik sahaja serangan pengganas berlaku, talian hayat elektrik, gas, air, dan lain-lain akan hilang, dan ia akan rosak teruk.
Di stesen janakuasa solar di India, terdapat masalah besar berkaitan kecurian kabel tembaga yang sangat mahal. Jika ia dicuri, operasi dihentikan dan memerlukan kos yang tinggi untuk membina semula.
Sistem penggera pencerobohan yang mengesan dan memaklumkan kehadiran orang yang mencurigakan sebelum mereka memasuki bangunan atau harta benda boleh membantu mencegah jenayah seperti kecurian dan keganasan lebih awal. Sistem amaran yang menggabungkan CCTV dengan penderia Optex untuk pengesanan segera terhadap pencerobohan sedang diguna pakai di seluruh dunia.

Penyelesaian